Mikä on ero hypoteesin ja ennustamisen välillä - Ero-Välillä

Mikä on ero hypoteesin ja ennustamisen välillä

tärkein ero hypoteesin ja ennusteen välillä on se, että hypoteesi esittää selityksen jo tapahtuneelle, kun taas ennuste ehdottaa jotain, joka voisi tapahtua tulevaisuudessa.

Hypoteesi ja ennustus ovat kaksi merkittävää käsitettä, jotka antavat mahdollisia selityksiä useille esiintymille tai ilmiöille. Tämän seurauksena voi olla mahdollista tehdä johtopäätöksiä, jotka auttavat uusien teorioiden laatimisessa, mikä voi vaikuttaa ihmisen sivilisaatioiden tulevaan kehitykseen. Näin ollen molemmat termit ovat yleisiä tieteen, tutkimuksen ja logiikan alalla. Lisäksi ennusteen tekemiseksi tarvitaan todisteita tai havaintoja, kun taas hypoteesi voidaan muotoilla rajoitettuun näyttöön.

Avainalueet katettu

1. Mikä on hypoteesi
- Määritelmä, ominaisuudet
2. Mikä on ennakointi
- Määritelmä, ominaisuudet
3. Mikä on hypoteesin ja ennustamisen välinen suhde
- Yleiset ominaisuudet
4. Mikä on ero hypoteesin ja ennustamisen välillä
- Avainerojen vertailu

Avainkäsitteet

Hypoteesi, logiikka, ennustaminen, teoriat, tiede


Mikä on hypoteesi

Määritelmän mukaan hypoteesi viittaa oletukseen tai ehdotettuun selitykseen, joka on tehty rajallisten todisteiden perusteella lähtökohtana jatkotutkimukselle. Lyhyesti sanottuna hypoteesi on ehdotettu selitys ilmiölle. Tämä perustuu kuitenkin rajoitettuihin todisteisiin, tosiseikkoihin tai tietoihin, jotka perustuvat ongelman taustalla oleviin syihin. Se voidaan kuitenkin testata edelleen kokeilla. Siksi tämä ei ole vielä osoittautunut oikeaksi.

Tätä termiä hypoteesi käytetään siten usein tieteen ja tutkimuksen alalla kuin yleisessä käytössä. Tieteessä sitä kutsutaan tieteelliseksi hypoteesiksi. Tieteellinen hypoteesi on kuitenkin testattava tieteellisellä menetelmällä. Lisäksi tiedemiehet perustavat yleensä tieteellisiä hypoteeseja aiempiin havaintoihin, joita ei voida selittää olemassa olevilla tieteellisillä teorioilla.


Kuvio 01: Hypoteesi siirtomaa-flagellaatista

Tutkimuksissa hypoteesi perustuu riippumattomiin ja riippuvaisiin muuttujiin. Tätä kutsutaan työhypoteesiksi, ja se on väliaikaisesti hyväksytty perustaksi jatkotutkimukselle, ja se toimii usein käsitteellisenä osana kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Tämän seurauksena tutkimuksessa kerättyjen tosiseikkojen perusteella hypoteesi pyrkii luomaan linkkejä tai yhteyksiä eri muuttujien välillä. Näin ollen se toimii lähde konkreettisempaan tieteelliseen selitykseen.

Näin ollen voidaan muotoilla teoria, joka perustuu hypoteesiin johtamaan tutkimukseen ongelmaan. Vahva hypoteesi voi luoda perusteluihin perustuvia tehokkaita ennusteita. Tämän seurauksena hypoteesi voi ennustaa kokeilun lopputuloksen laboratoriossa tai luonnollisen ilmiön havainnoinnin. Näin ollen hypoteesi tunnetaan nimellä ”koulutettu arvaus”.

Mikä on ennakointi

Ennuste voidaan määritellä ennustetuksi tai ennusteeksi. Näin ollen ennuste on lausunto siitä, mikä voi tapahtua tulevaisuudessa. Näin ollen voidaan arvata, mitä voi tapahtua olemassa olevien todisteiden tai havaintojen perusteella.

Yleisesti ottaen, vaikka epävarman tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua nykyisten havaintojen perusteella. Tämä auttaa välttämään kielteisiä seurauksia tulevaisuudessa, kun nykyisessä tilanteessa on vaarallisia tapahtumia.

Lisäksi on olemassa yhteys hypoteesin ja ennusteen välillä. Vahva hypoteesi mahdollistaa mahdolliset ennusteet. Tämä yhteys hypoteesin ja ennusteen välillä on selvästi havaittavissa tieteen alalla.


Kuva 2: Sääennusteet

Näin ollen ennuste on tieteellisissä ja tutkimustutkimuksissa erityinen rakenne, jota voidaan käyttää hypoteesin testaamiseen. Siten ennuste on tulos, jota voidaan havaita, jos heidän hypoteesinsa tukivat kokeilua. Lisäksi ennustukset kirjoitetaan usein "jos, sitten" lausuntoina; esimerkiksi "jos hypoteesi on totta, niin tämä on se, mitä aion tarkkailla."

Hypoteesin ja ennustamisen välinen suhde

  • Hypoteesin perusteella voidaan luoda ennuste
  • Myös hypoteesi mahdollistaa ennustusten tekemisen deduktiivisen päättelyn avulla.
  • Lisäksi ennuste on tulos, joka voidaan havaita, jos hypoteesi tuettiin kokeilun avulla.

Hypoteesin ja ennustamisen välinen ero

Määritelmä

Hypoteesi viittaa oletukseen tai ehdotettuun selitykseen, joka on tehty rajallisten todisteiden perusteella ja joka on lähtökohta jatkotutkimukselle. Toisaalta ennuste viittaa siihen, mitä ennustetaan tai jotain ennustetaan. Näin ollen tämä selittää pääasiallisen eron hypoteesin ja ennusteen välillä.

Tulkinta

Hypoteesin avulla selitetään, miksi jotakin tapahtui, kun taas ennuste johtaa tulkintaan, mikä voi tapahtua esillä olevien havaintojen mukaisesti. Tämä on merkittävä ero hypoteesin ja ennusteen välillä.

Tulos

Toinen ero hypoteesin ja ennusteen välillä on se, että hypoteesi johtaa vastausten tai johtopäätösten antamiseen ilmiöön, joka johtaa teoriaan, kun taas ennustaminen johtaa oletuksiin tulevaisuudesta tai ennusteesta.

tilasto

Vaikka hypoteesi liittyy suoraan tilastoihin, ennuste, vaikka se voi vedota tilastoihin, tuo vain todennäköisyyksiä.

Käsitellä asiaa

Lisäksi hypoteesi palaa tapahtuman alkuun tai syihin, kun taas ennuste siirtyy tulevaan tapahtumaan.

luonto

Testattavuus on toinen ero hypoteesin ja ennusteen välillä. Hypoteesi voidaan testata tai se on testattavissa, kun taas ennustusta ei voi testata ennen kuin se todella tapahtuu.

johtopäätös

Hypoteesi ja ennustus ovat olennaisia ​​osia tieteellisissä ja tutkimuksissa. Niitä käytetään kuitenkin myös yleisessä yhteydessä. Näin ollen hypoteesi ja ennustus ovat kaksi erillistä käsitettä, vaikka ne liittyvät myös toisiinsa. Tärkein ero hypoteesin ja ennusteen välillä on se, että hypoteesi ehdottaa selitystä jo tapahtuneelle, kun taas ennuste ehdottaa jotain, joka voisi tapahtua tulevaisuudessa.

Viite:

1. ”Ennuste”. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17. syyskuuta 2018,