Mikä on kinematiikka fysiikassa - Ero-Välillä

Mikä on kinematiikka fysiikassa

Kinematiikan määritelmä

Kinematiikka, fysiikassa, on hiukkasten tai hiukkasjärjestelmien liikkeen tutkiminen ottamatta huomioon hiukkasten tai niiden liikkumista aiheuttavien voimien massoja.

Tutkimukset sellaisista määristä kuin siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys kuuluvat fysiikan kinematiikan piiriin.

Mikä on siirtymä

Siirtymä mittaa hiukkasten alkuperäisen ja lopullisen sijainnin välisen eron. Jos partikkelin alkuasennon vektori,