Mikä on kuluttajahintaindeksi - Ero-Välillä

Mikä on kuluttajahintaindeksi

Kuluttajahintaindeksin määritelmä

Kuluttajahintaindeksi (CPI) on kattava tilastollinen toimenpide, jota käytetään arvioitaessa mahdollisia hintamuutoksia tavaroiden ja palvelujen korissa, jotka edustavat kuluja tietyllä taloudella. Kansalliset tilastovirastot laskevat tämän toimenpiteen yleensä vuosittain, ja siinä tarkastellaan valitun kuluttajatuotteiden, kuten elintarvikkeiden, saniteettituotteiden ja terveydenhuollon ja liikennepalvelujen, painotettua keskihintaa.CPI: n laskeminen on kattava prosessi, koska siihen liittyy eri luokkia ja alaluokkia, jotka luokittelevat tavaroita ja palveluita eri alustoille. Useita alaindeksejä lasketaan saatujen hinnoittelutietojen pohjalta, ja nämä alaindeksejä yhdistetään käyttäen vastaavia painoja saavuttaakseen talouden kokonaishintaindeksi tietyn ajanjakson ajan.

Mikä on kuluttajahintaindeksin tarkoitus


CPI on hyödyllinen toimenpide erilaisten taloudellisten toimenpiteiden määrittämiseksi. CPI: n vuotuinen prosentuaalinen muutos osoittaa taso, jolla kulutushyödykkeiden edustavan korin hinnat ovat kasvaneet vuoden aikana, mikä on vuotuinen inflaatio. Lisäksi tietyn talouden kuluttajahintaindeksi antaa ajatuksen elinkustannuksista ja väestön nykyisistä elinoloista. Toinen kuluttajahintaindeksin käyttö on, että sitä voidaan käyttää taloudellisten suuruuksien deflaattorina, kuten palkoina, palkoina reaalisten arvojen muutosten jälkeen, kun inflaation vaikutus on poistettu.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi

Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit (YKHI) tunnetaan hintaindekseinä, jotka osoittavat Euroopan unionin inflaatiota, joka kerääntyy Euroopan unionin maissa yhteensopivien erityisstandardien mukaisesti. Tätä käytetään keskeisinä lähentymiskriteereinä ja tärkeimpänä toimenpiteenä euroalueen hintavakauden valvomiseksi. Indeksin laskeminen kattaa samat hyödykeryhmät, jotka kuuluvat kansallisen kuluttajahintaindeksin piiriin, sekä EU: n alueella asuvien ihmisten terveyden-, suojelu- ja sosiaalipalvelut. Euroopan keskuspankki on vastuussa talous- ja hintavakauden ylläpitämisestä Euroopan unionissa siten, että HCPI helpottaa inflaatiotoimena asettamaan inflaatiotavoitteet Euroopan keskuspankille.


 

Historiallinen kuluttajahintaindeksi

Historiallinen kuluttajahintaindeksi on Bureau of Labor Statisticsin toimittama CPI-tilastokokonaisuus, joka on laskettu kuukausittain. Tämän viraston tuottama kuluttajahintaindeksin historia, joka sisältää CPI-ydinkertoimien kuukausihistoriaa, tuo esiin CPI: n historiallisen vaikutuksen talouden eri aloille. Näitä historiallisia kuluttajahintaindeksejä ei tarkisteta, kun ne on asetettu yleisön saataville, mutta niitä voidaan ajoittain tarkistaa, kun havaitaan, että tietyt tiedonkeruu- ja käsittelyvirheet ovat tapahtuneet. Myös historiallinen kuluttajahintaindeksi löytyy sekä kaupungin etupuolelta että tuotteista, jotta voidaan helpottaa erilaisia ​​tutkimuksia ja taloudellisia päätöksiä.

 

Valokuvat: