Mikä on huomautettu kirjallisuus - Ero-Välillä

Mikä on huomautettu kirjallisuus

Annotoitua bibliografiaa voidaan kuvata tietyn aiheen käytettävissä olevista tutkimuslähteistä. Siinä annetaan lyhyt selostus näistä resursseista ja luettelo, joka sisältää arviot ja tiiviit kuvaukset jokaisesta resurssista.

Annotoidun bibliografian tarkoituksena on auttaa tutkijaa pohtimaan resurssimateriaalin laatua ja sen merkitystä aiheeseen. Sen luonne voi kuitenkin riippua toimeksiannon luonteesta. Huomautettu bibliografia voi tarkastella tietyn aiheen kirjallisuutta, osoittaa lähteiden laajuuden ja laatijan tekemän lukemisen laadun ja syvyyden, muodostaa tietä lisää tutkimusta tutkimalla muita lähteitä sekä korostamalla lähteitä, joilla voi olla jonkin verran painoa lukijoiden edun mukaisesti.

Annotoitu bibliografia voi olla itsenäinen tehtävä, mutta se voi myös olla osa suurempaa hanketta. Se sisältää yleensä lyhyen yhteenvedon sisällöstä sekä lyhyen arvioinnin tai lyhyen analyysin. On kuitenkin tiettyjä kohtia, jotka on otettava huomioon, kun kirjoitetaan kommentoitua bibliografiaa. Ensinnäkin on harkittava, millaista aihetta tai kysymystä he työskentelevät, jotta he voivat valita oikeat lähteet. Sitten on tutkittava kirjallisuustutkimuksen tavoitetta. On myös havaittava, millaista materiaalia he etsivät. Ennen materiaalin kokoamista on tiedettävä, etsivätkö he historiallisia tietoja, aikakauslehtiä, raportteja jne. Tärkeintä on, että tarvitsemme tarpeeksi varovaisia ​​löytääksesi olennaisimmat tekstit projektille. Näiden lähteiden on oltava arvokkaita ja niitä on usein mainittava myös muissa teksteissä. Tämä vahvistaa tekstin arvon tai merkityksen, joka taas antaa uskottavuutta omalle projektilleen.

On kuitenkin aina oltava varovainen, jotta huomautuksia ei tehdä liian kauan. Kukin ei saa pidentää yhtä kohtaa, joka sisältää vain merkittävimmät yksityiskohdat. Se on kirjoitettava akateemisella sanastolla täydellisillä lauseilla, ellei toisin säädetä. Annotoitu bibliografia on tyypillisesti järjestetty aakkosjärjestykseen tekijän nimen mukaan.

Huomautettu bibliografia on erittäin tärkeä asiakirja, joka antaa lyhyen katsauksen aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Se ei ainoastaan ​​anna tiivistä yhteenvetoa tarjotusta aineistosta, vaan itse kerääminen antaa tutkijalle mahdollisuuden pohtia kyseisen materiaalin merkitystä ja merkitystä.

MITEN KIRJALLINEN KIRJALLINEN BIBLIOGRAFIA