Massan ja painon välinen ero - Ero-Välillä

Massan ja painon välinen ero

Tärkein ero - massa vs. paino

Käytämme jokapäiväisessä käytössä termejämassa- japaino vaihtoehtoisesti. Näiden välillä on kuitenkin tekninen ero. tärkein ero massan ja painon välillä on semassa on kehon aineen määrän mittaus, kun taaspaino on mitta pakottaa tuntuu ruumiin gravitaatiokentältä.

Mikä on Mass

Massa on kehossa olevan aineen määrän mittaus. On olemassa kaksi erillistä kontekstia, joissa massa tulee tärkeäksi. Ensinnäkin kehon massa yrittää vastustaa kiihtyvyyttä aina, kun keholle kohdistetaan voimaa. Tätä esineen haluttomuutta vastustaa kiihtyvyyttä kutsutaaninertia ja tällöin massaa kutsutaan nimelläinertiaalimassa (