Lineaarisen momentin ja kulmamomentin välinen ero - Ero-Välillä

Lineaarisen momentin ja kulmamomentin välinen ero

Tärkein ero - Linear Momentum vs. Angular Momentum

Momentum on liikkuvien kohteiden ominaisuus, jolla on massaa. Usein puhumme kahdesta hetkestä: lineaarinen ja kulma. tärkein ero lineaarisen vauhdin ja kulmamomentin välillä lineaarinen vauhti on sellaisen kohteen ominaisuus, joka on liikkeessä suhteessa vertailupisteeseen (ts. mikä tahansa kohde, joka muuttaa sijaintiaan suhteessa vertailupisteeseen) kun taas kulmamomentti on sellaisten esineiden ominaisuus, jotka eivät ainoastaan ​​muuta asemaansa vaan myös suunta niiden sijainnin suhteessa vertailupisteeseen (ts. ne eivät liiku suorassa linjassa).

Mikä on lineaarinen hetki

Objektin lineaarinen momentti on kohteen massan ja nopeuden tulos. Lineaarinen momentti on avektorisuureja vauhdin suunnaksi katsotaan kohteen nopeuden suunta. Jos kohteen massa on