Argumentatiivisen ja ekspositioesityksen välinen ero - Ero-Välillä

Argumentatiivisen ja ekspositioesityksen välinen ero

Tärkein ero - Argumentatiivinen vs Expository Essee

Argumentoitava essee ja Expository Essay ovat kahdenlaisia ​​esseitä, jotka käsittelevät tosiasioita ja tietoja. tärkein ero Argumentatiivisen esseen ja näyttelyesityksen välillä on se Argumentatiivinen essee on kirjallisuuden genre, joka yrittää vakuuttaa lukijan hyväksymään kirjailijan näkökulman sillä aikaa Esitelmä on kirjallisuuden genre, joka antaa lukijoille tietoa ja selityksiä yksinkertaisella tavalla.

Mikä on Expository Essee

Expository Essay on tietyntyyppinen kirjoittaminen, joka arvioi ja selittää tietyn asian tai aiheen. Kirjailijan tulisi aina säilyttää objektiivinen, neutraali sävy koko esseen. Tämäntyyppisessä esseen kirjoittajan tulisi pidättäytyä osoittamasta henkilökohtaisia ​​ajatuksiaan ja uskomuksiaan. Esittelyesitteen rakenne sisältää esittelyn, joka sisältää väitöskirja / avauslausuman, elimen, joka sisältää riittävät tosiseikat, tiedot aiheen kattamiseksi ja johtopäätöksen, joka lyhyesti tiivistää kaikki kehossa selitetyt seikat. Joitakin essee-aiheisia aiheita ovat ”Sosiaalisen median rooli nyky-yhteiskunnassa”, ”Globaalin lämpenemisen syyt”, ”Kirjallisuuden analyysi,” ”Talouden talouskasvu viimeisten 10 vuoden aikana”.

Mikä on Argumentatiivinen essee

Argumentatiivinen essee on sellainen kirjoittaminen, jossa kirjoittaja yrittää vakuuttaa yleisönsä siitä, että hänen argumenttinsa on pätevä. Argumentoitava essee sisältää tosiseikkoja ja kirjoittajan henkilökohtaisia ​​ideoita. Kirjailija, joka valmistautuu aloittamaan argumentoitavan esseen, on tehtävä paljon tutkimusta ja kerättävä todisteita todistamaan sekä puolustamaan hänen pisteensä. Argumentoitava essee on puolueellinen ja subjektiivinen, vaikka kirjoittajan on oltava tietoinen asiasta vastakkaisiin näkemyksiin. Tällainen essee vetoaa logiikkaan ja päättelyyn. Esimerkkejä joistakin argumentatiivisista esseistä ovat "Olisiko englannin kieli olla Yhdysvaltojen virallinen kieli?", "Onko ruokavalio hyödytön?", "Pitäisikö savukkeiden kieltäminen yhteiskunnalta?" Jne.

Argumentatiivisen ja ekspositioesityksen välinen ero

Tärkein ero argumentatiivisen ja lausumattoman esseen välillä on se, että esite sisältää vain tietoa, joka selittää aiheen, kun taas argumentoitava essee sisältää tilastoja, faktoja ja kirjoittajan henkilökohtaisia ​​ideoita. Toinen tärkeä ero väitteellisen ja lausumattoman esseen välillä on, että lausuntoesitys antaa aina tasapainoisen kuvan aiheesta, kun taas argumentatiivinen essee voi olla puolueeton ja subjektiivinen. Ensimmäisen henkilön näkökulmaa käytetään yleensä argumentatiivisessa essessä (uskon vakaasti, en mielestäni ole samaa mieltä… jne.), Kun taas expository-essee on edullinen kolmannen henkilön kertomus. On myös huomattava, että argumentoitava essee voi sisältää esitystekstin elementtejä, sillä argumentatiiviset esseet kertovat myös selityksistä ja tiedoista. Toinen keskeinen ero argumentoitavan ja lausumattoman esseen välillä voidaan mainita esseen avauslauseessa; perustelukappale argumentoitavassa essessä kertoo argumentin, ja avauslinja expository essessä esittelee aiheen.


Mitkä ovat esitysten tyypit

Miten kirjoitetaan essee